Dny Bible 2010

Česká biblická společnost vyhlašuje společně s křesťanskými církvemi v České republice Dny Bible 2010. V letošním roce budou díky této sbírce podpořeny projekty biblických společností Angoly, Ghany a Haiti.

Česká biblická společnost se tak snaží pomoci především překladatelským projektům v chudých zemích celého světa prostřednictvím zastřešující mezinárodní organizace - Spojených biblických společností (UBS).

Projektem Angolské biblické společnosti je ekumenický překlad Bible do jazyka umbangala, Biblická společnost v Ghaně překládá Bibli do domorodého jazyka dagaare. Haitská biblická společnost využije této podpory k vytištění Biblí pro lidi postižené lednovým zemětřesením. V případě, že se podaří záskat více prostředků k zajištění těchto projektů, pomůžeme díky UBS a dárcům také překladatelům v Malawi a Sierra Leone.

Více o zemích i jejich projektech se dozvíte z podzimního čísla Zpravodaje ČBS, který je ke stažení na webových stránkách dumbible.cz v sekci služby. 

Děkujeme všem našim příznivcům za jejich duchovní i hmotnou podporu!


design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.