Dny Bible 2009

Jako každoročně vyhlašuje Česká biblická společnost sbírku na biblické překlady v chudých zemích celého světa. Letos se již po sedmnácté uskuteční sbírka Dny Bible, jejíž výtěžek bude tentokrát směřovat do Afriky. Díky všem dárcům tak budou moci pokračovat překlady v Ugandě, Gabunu a Burkině Faso.

Pro Evropana je to stěží uvěřitelné, ale stále existují stovky domorodých jazyků, především v Africe, do kterých dosud nebyla Bible přeložena. Rádi bychom tímto způsobem nejen pomohli překladatelským snahám, ale také připomněli význam Bible a podpořili její šíření. Více informací se dozvíte v aktuálním Zpravodaji ČBS, který si můžete stáhnout na našich webových stránkách, nebo vám jej na požádání zdarma zašleme.

Projekty, které podpoříme v letošním roce

V roce 2009 jsme se rozhodli prostřednictvím UBS (Spojených biblických společností) podpořit překladatelské projekty ve třech afrických zemích v celkové částce 1 419 150 Kč. V případě, že se nám prostřednictvím křesťanských církví a našich dárců podaří vybrat částku vyšší, podpoříme také překladtelské projekty Zambie a Tanzanie.

UGANDA - Ekumenický překlad Starého zákona do jazyka dhopadhola.

GABUN - Překlad starozákonních knih do jazyka yinzébi.

BURKINA FASO - Překlad zbývajících částí Starého zákona do jazyka gulmacema.

Pokud chcete pomáhat šířit biblický text v chudých zemích, můžete podpořit sbírku "Dny Bible", která se uskuteční ve vaší farnosti či sboru, nebo peníze poslat  přímo na účet České biblické společnosti číslo: 129876273/0300, variabilní symbol 9999. Věříme, že také letošní projekty pomohou šířit Boží slovo v domorodých jazycích.

Galerie obrázků k článku

Celá galerie »


design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.