Distribuce Biblí láme rekordy

V roce 2014 biblické společnosti na celém světě rozšířily nejvíc Biblí v historii. Podle statistik Spojených biblických společností (UBS) se lidem dostalo do rukou 34 miliónů celých Biblí, což představuje nárůst oproti předchozímu roku o šest procent.

Připočteme-li k tomuto číslu ještě počet Nových zákonů, evangelií a částí Písma, dojdeme k neuvěřitelnému číslu 428,2 miliónu!

Obrázek pro článek 'Distribuce Biblí láme rekordy'

Informace Alana Kembera

Vedoucí osobního dárcovství Alan Kember řekl: „Přestože cena překladů, tisku a distribuce Písma svatého rok od roku roste, máme radost z toho, že se rozšířilo víc Biblí a jejích částí než v předchozích letech. Tento obrovský výsledek nás naplňuje nadějí, že zvěst o spáse se dostává k stále většímu počtu lidí. Posláním biblických společností je zprostředkovat Písmo svaté celému světu a my doufáme, že přijde den, kdy Bible bude dostupná všem lidem na světě a oni si uvědomí její hodnotu pro ně osobně, pro jejich rodiny i státy.

Tak jako v předchozích letech, největším distributorem Biblí byla Amerika. Na americkém kontinentu bylo rozšířeno 341,5 miliónu publikací, včetně 14,4 miliónu celých Biblí.

V Brazílii bylo rozšířeno víc Biblí než v kterékoli jiné zemi na světě. Brazilská biblická společnost celkem rozšířila 288,7 miliónů biblických publikací – víc než polovinu celosvětové distribuce. V Brazílii jsou každoročně vysoká čísla rozšířených kusů Písma, ale výsledky z roku 2014 byly umocněny distribucí Biblí mezi fanoušky světového poháru FIFA. Výkonný ředitel Brazilské biblické společnosti Dr. Rudi Zimmer řekl: „Brazilci jsou zbláznění do fotbalu a světový pohár byl úžasnou příležitostí pro šíření Božího slova mezi fotbalovými fanoušky, kteří přišli sledovat turnaj.“

V roce 2014 jsme byli svědky nárůstu distribuce Písma svatého také v některých problematických oblastech světa. Například na Kubu bylo dovezeno 1,5 miliónu Biblí nebo jejích částí – to je dvojnásobek oproti roku 2010.

Také v Africe se rok od roku zvyšuje počet rozšířených Biblí. 7,3 miliónu Biblí představuje nárůst o 31% ve srovnání s rokem 2010.

Spojené Biblické společnosti také informují o tom, že v roce 2014 bylo v Sýrii rozšířeno pětkrát víc Nových zákonů než před konfliktem v roce 2010.

Těchto výsledků bylo dosaženo díky štědrosti dárců na celém světě. Děkujeme, že také Vy k nim patříte!


design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.