Devadesátiny ThDr. Zdeňka Souška

V těchto dnech se dožívá významného životního jubilea poslední žijící člen starozákonního překladatelského týmu vedeného prof. Milošem Bičem. Výsledkem mnohaleté usilovné práce byl Český ekumenický překlad, který je všeobecně přijímaný a používaný ve většině církví v České republice.

Obrázek pro článek 'Devadesátiny ThDr. Zdeňka Souška'

23. srpna 2015 oslavil devadesátiny ThDr. Zdeněk Soušek, který se výrazným způsobem podílel na Českém ekumenickém překladu Bible. U samého počátku myšlenky nového překladu byla skupina osmi kazatelů ČCE kolem prof. Miloše Biče a bratr Soušek je již posledním žijícím členem této skupiny. Jubilanta navštívil spolu s br. Ladislavem Žilkou také ředitel České biblické společnosti Pavel Novák a připojil se ke gratulantům.

Přistoupit k novému překladu nebyla myšlenka zcela nová, ale prosadit ji nebylo na počátku šedesátých let zcela snadné, protože stále panovala v protestantských církvích velká úcta k Bibli kralické. Někteří kazatelé dlouho uvažovali o revizi kralického překladu. Prof. M. Bič i br. Zdeněk Soušek od počátku tuto myšlenku neprosazovali, ale naopak byli přesvědčeni o nutnosti překladu nového. Překladu biblického textu předcházela práce na velké biblické konkordanci a ani u tohoto projektu br. Soušek nemohl chybět.

Práce na překladu Bible začala v roce 1961 a prvním vydaným svazkem byla Genese. Na překladu této knihy i na překladu ostatních starozákonních knih se br. Soušek se výrazně podílel. Do skupiny překladatelů postupně přistoupili další kazatelé a překladatelská komise byla opravdu ekumenická. Český ekumenický překlad celé Bible poprvé vyšel v roce 1979. Následovala pak práce na revizi překladu a na překladu deuterokanonických knih. Toto vydání vyšlo v roce 1985. Vzpomínky na práci překladatelů byly před časem otištěny v našem bulletinu. Stručný výtah si můžete přečíst v článku Český ekumenický překlad.

Podíl br. Souška na překladu nebyl jen v rovině překladatelské, ale byl to on, kdo organizoval setkání překladatelů a zajišťoval nezbytné zázemí pro tuto práci.

Ukončení překladu však neznamenalo konec činnosti br. Souška, ba naopak následovaly další roky pilné práce na překladu mimobiblických knih. Knihy tajemství a moudrosti vyšly ve třech svazcích. Bez úsilí br. Souška by zřejmě tyto knihy nikdy nevyšly. Bratru Souškovi vždy záleželo na kvalitě Českého ekumenického překladu, a proto se podílel také na revizi v letech 1998-2000. Ještě před několika lety byl jeho zásluhou poopraven text knihy Daniel, aby opravdu věrně odpovídal původnímu textu.

O br. Souškovi lze opravdu říci, že byl věrným služebníkem na vinici Páně, i když on by jistě slova chvály odmítal. Přejeme mu, aby další roky prožil v pokoji, a prosíme Pána Boha, aby ho provázel svým požehnáním.

autor článku: Ladislav Žilka
design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.