Číst Bibli zase jako Bibli - novinka doc. Vokouna

Číst Bibli zase jako Bibli, s podtitulem Úvod do teologické interpretace Písma, je prosincovou novinkou České biblické společnosti. Docent Jaroslav Vokoun v knize ukazuje možnosti, jak číst Bibli v duchovní tradici křesťanské církve a současně s využitím moderních poznatků.

Kniha je určena široké veřejnosti i studentům teologie a příbuzných oborů.

V úvodní části je čtenář krátkými texty uveden do toho, co znamená číst křesťansky Bibli ve společenství se Vzkříšeným a jeho lidem všech dob. Poté se seznámí se stručně formulovanými pravidly četby Písma ve shodě s jednotlivými křesťanskými konfesemi a vykladačskými školami.

Kniha obsahuje sbírku kázání na Skutky apoštolů a čítanku s ukázkami základních textů.

Knihu si můžete objednat v internetovém obchodě bibleshop.cz, nebo zakoupit v kamenných prodejnách v Praze (Dům Bible) a v Brně (Biblepoint - OD Klášter).


design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.