ČESKO-SLOVENSKÁ BIBLE

Vážení přátelé, rok 2018 je rokem, kdy si připomínáme sté výročí založení společného Československého státu. Rádi bychom Vás při té příležitosti upozornili na čerstvou novinku – unikátní Česko-slovenskou Bibli. Jedná se o první a jediné vydání české a slovenské Bible v jednom svazku. Přehledná grafická úprava knihy vedle sebe klade hlavní biblický text obou použitých překladů (Českého ekumenického překladu a slovenského evangelického překladu Písmo sväté Starej a Novej Zmluvy) bez poznámek a odkazů, a tak maximálně usnadňuje vzájemné porovnávání obou textů. Kniha je velmi vhodná pro samostatné čtení každého z překladů, například ve smíšených česko-slovenských rodinách, sborech či při rozmanitých kulturních akcích.

Podrobnosti o Bibli najdete v přiloženém letáku nebo v našem internetovém obchodě, kde si ji také můžete objednat.

Pokud Vás naše novinka zaujme, neváhejte, k dispozici je pouze omezený počet výtisků.

design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.