Češi a Bible

Původní doprovodný materiál k unikátní Jubilejní Bibli, kterou vydala Česká biblická společnost v roce 2018 k 100. výročí založení Československa, vychází nyní samostatně.

Obrázek pro článek 'Češi a Bible'

Publikace nejprve stručně shrnuje historii hesla PRAVDA VÍTĚZÍ na prezidentské standartě.
V druhé části přináší v krátkých oddílech (Rané překlady Bible do češtiny; Bible a Otec vlasti; Bible na prahu věků; Česká reformace; Učitel národů národu svému; Tři kardinálové o třech Biblích; Bible v mladé republice; Bible v mladé republice II; Bible za totality; Republika znovu mladá) zajímavé výroky o Bibli a křesťanství, které pronesly osobnosti z politického, vědeckého, náboženského i uměleckého světa v dobách těžkých i nadějných.

Objednat titul


design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.