Bible není nikdy dost

Od 1. října 2008 začíná období tzv. Dnů Bible, které Česká biblická společnost každoročně vyhlašuje na podporu misijních projektů. V následujícím článku, který vyšel jako úvodník v podzimním Zpravodaji ředitel ČBS naznačuje téma letošních Dnů Bible.

Je naším přáním, aby po Bibli sáhl opravdu každý a mohl se začíst do jejího poselství. Neúnavně tedy pracujeme na stále širší a širší nabídce Biblí a další literatury z produkce České biblické společnosti a máme opravdovou radost z toho, když vidíme, že o naši literaturu je neustálý a vzrůstající zájem.

V českém prostoru se považuje za víceméně samozřejmé, že Bible je dostupná nejen v rodném jazyce, ale i v mnoha dalších světových jazycích včetně jazyků původních. Kromě vlastního biblického textu je k dispozici literatura pro děti, studenty a další zájemce o hlubší studium Bible. Na podzim letošního roku chystáme další rozšíření nabídky o nové tituly a formáty nejen Bible, ale i další literatury. Za všechny uvedu jeden opravdový unikát: Česká synoptická Bible. Za tímto názvem se skrývá text Bible kralické a Českého ekumenického překladu v jednom svazku, a to v rozsahu kralické Šestidílky. Tato publikace umožní každému velmi pohodlné souběžné čtení a srovnávání dvou významných českých překladů.

Není to však zdaleka samozřejmostí ve všech zemích, že Bible je takto široce dostupná. Příkladem jsou tři africké země, na jejichž zoufalý nedostatek Biblí nás upozornily Spojené biblické společnosti. Jedná se o Kamerun, Guineu a Namibii. Jsou to země, ve kterých žije velký počet národností, a mnohé z nich doposud nemají k dispozici Bibli ve svém mateřském jazyce. Z toho důvodu naši pomoc v letošních Dnech Bible zaměřujeme především na podporu překladů Písma svatého v těchto zemích. Věřím, že potřeby našich afrických přátel najdou ve vašich srdcích pochopení a podporu.

Mgr. Pavel Novák, ředitel ČBS

Jak můžete podpořit překlady Bible v Kamerunu, Guinei a Namibii

  1. Svými modlitbami. Zařaďte do svých soukromých nebo i sborových modliteb tyto země. Modlete se za týmy překladatelů, aby je vedl Boží Duch při jejich odpovědné práci.
  2. Vaším příspěvkem v kostele. Pokud váš sbor či farnost vyhlašují sbírku na podporu těchto zemí, v předstihu se na tuto příležitost připravte. Ve většině římskokatolických diecézí se sbírka uskuteční v neděli 16. listopadu 2008.
  3. Pokud dáváte přednost zaslání svého příspěvku bankovním převodem, použijte laskavě následující údaje:

Číslo účtu: 129876273/0300
Variabilní symbol: 9999
Specifický symbol: Vaše evidenční číslo dárce (uvádíme u adresy vlevo, noví dárci nevyplňují)
Konstantní symbol: 0308
V případě, že výnos příspěvků přesáhne potřebnou výši, budou vaše dary použity na jiné zahraniční nebo domácí misijní projekty.


design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.