Bible je pro každého

V kruhu kolem malého stolku sedí asi dvanáct lidí a na klíně každého z nich leží Bible. Předčítá se stať o Mojžíšově narození a útěku do Egypta. Při diskusi, která se rozvine, se stále více a více ztrácí rozdíl mezi příběhem biblickým a příběhem osobním. A jedná se o životní osudy, které prozrazují boj se závislostí a touhu abstinovat. Všichni jsou stále více vtahováni do děje a já si znovu uvědomuji, že „Slovo Boží je opravdu živé a mocné; rozsuzuje touhy i myšlenky srdce“ (Žd 4,12).

Už se zdaleka nejedná jen o Mojžíše, ale jde tu o můj život. Nejde o to, jaký byl farao, co udělal, a co si o tom myslím. Jde o moje prohry o mou odvahu, jak já obstojím v životních zkouškách. Jak se vyrovnám s výzvami, které mi život staví do cesty. Biblické příběhy i po tisíciletích znovu a znovu svým neopakovatelným způsobem oslovují člověka v jeho aktuální životní situaci. Bible je opravdu pro každého. Každý, kdo se vystaví jejímu poselství a jejím příběhům, se vposledu setká nově i sám se sebou.

Bible pro každého – to je dlouhodobý program České biblické společnosti: Bible v nové, univerzální sazbě, nových formátech, v nových přebalech, originální biblické texty pro nejhlubší studium, cizojazyčné překlady – to je nabídka pro nejrůznější skupiny čtenářů. Naší snahou je, aby si každý v naší produkci našel tu svou Bibli. Vydáváme Bible a další literaturu pro běžné čtenáře, pro zvídavé, pro děti, pro mládež i pro seniory…

Díky podpoře nezištných dárců se Bible šíří do věznic. Snažíme se Bibli zpřístupnit mladým i starším. I těm, kterým zrakové obtíže četbu běžného textu neumožňují. „Takové velké písmo při čtení biblických textů je pro mě přímo svátkem,“ napsala nám paní Dohnalová, když se jí do rukou dostala Bible ve velkém písmu. Četba Bible jako svátek? Proč ne. Vždyť Bible je prostorem, kde se setkáme se Svatým i svatým. A k tomuto setkání jsou zváni všichni. Bible je opravdu pro každého.

Mgr. Pavel Novák, ředitel ČBS


design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.