Tomáš Sedláček přednášel na valném shromáždění

Obrázek pro článek 'Tomáš Sedláček přednášel na valném shromáždění' V úterý 28. 4. promluvil k účastníkům valného shromáždění České biblické společnosti v prostorách kobyliského sboru ČCE ekonom Tomáš Sedláček, který je v současné době hlavním makroekonomickým stratégem ČSOB a na FSV UK přednáší filosofii a dějiny ekonomie. Ve své téměř dvouhodinové přednášce, kterou se od samého počátku pokusil vést jako dialog s asi 50 přítomnými posluchači, popsal trendy, které doprovázejí současnou celosvětovou krizi. Pro srozumitelnost nynějšího (a patrně i budoucího) vývoje hospodářské krize a jejího možného dopadu na náš stát, ji uvedl do kontextu celosvětového hospodářského vývoje a podstatných krizí od roku 1870 po současnost. Přičemž se pro podporu pro svá tvrzení a prognózy nebál sáhnout ke známým biblickým příběhům a podobenstvím, kterými nápaditě doplňoval a oživoval vývojové křivky grafů. V průběhu svého vystoupení též odpovídal na dotazy ekonomického i osobního charakteru, které zazněly z publika. (Více se dočtete v článku Petra Plaňanského na www.krestandnes.cz)


design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.