Začínají přípravné práce na vytvoření masterů Audio Bible

Obrázek pro článek 'Začínají přípravné práce na vytvoření masterů Audio Bible' V minulých dnech došlo k podpisu smlouvy o autorských právech mezi Českou biblickou společností a americkou společností Hosana na dramatizovaný Nový zákon. Současně jsme zadali odborné firmě přípravu masterů ve formátech audio CD, audio DVD a MP3. Společnost Hosana si klade za cíl zpřístupnit Nový zákon v podobě dramatizované zvukové nahrávky ve 2000 jazyků světa. V rámci programu „Víra ze slyšení“ (Faith Comes By Hearing) se koná řada projektů zaměřených na šíření Bible mezi lidmi, kteří z různých důvodů nemohou číst tištěnou Bibli. O těchto programech si můžete přečíst víc podrobností v sekci Víra ze slyšení.


design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.