Slavnostní předání Biblí

Dnes se uskutečnilo slavnostní předání Biblí určených pro kaple ve Vězeňské službě ČR. Jedná se o Bible velkého formátu, doplněné titulní stranou s věnováním každé z 36 věznic zvlášť a se znakem Vězeňské duchovní služby. Více podrobností o této slavnosti se dočtete v samostatném článku.


design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.